”Biojätteen keräys vauhtiin Suupohjassa” (SS 25.7.)