”Karijoella peltoa pysäköintialueeksi” (SS 28.11.2018)