”Karijoella uusitaan kaksi putkisiltaa ” (SS 22.8.2018)

>>>>>>> Stashed changes