”Kunnan vesihuolto sai kannatusta kyselyssä” (SS 7.11.)