”Päiväkodin urakkasopimus allekirjoitettiin Kristiinassa” (SS 13.3.2019)