”Saliininkoti tupaten täynnä Karijoella” (SS 26.6.)