Lukijoilta: Hymyt ja Hampaat

Hienoa Jarkko, oikea Kaskisten kokoomuksen ääni etkä pienen omien etujen ajajien klikki. T. kookoomuslainen