Kolumni: Suomi nousuun karensseilla

Kiistelty lakiluonnos pienyritysten irtisanomisen helpotuksesta kuohuttaa kansalaisia ja ammattiyhdistyksiä. Hallitus kaavailee työntekijän irtisanomisen helpottamista, jolloin irtisanomisperusteeksi voitaisiin luokitella työntekijän henkilökohtainen syy. Itse aiheutettu irtisanominen aiheuttaa lakiluonnoksen mukaan 90 päivän karenssin ja irtisanottu menettää oikeutensa työttömysetuuteen.

Lakiluonnosta on kritisoitu yhdenvertaisuuspykälän vastaiseksi.

Kansainvälisen ILO-työjärjestön mukaan työsuhdetta ei saa purkaa ilman painavaa perustetta, joka liittyy joko yrityksen toimintaedellytyksiin tai työntekijän taitoon tai käytökseen. Suomessa pelätään, että lakiluonnos johtaa liian kevein perustein annettuihin potkuihin ja lailliseen tapaan rekrytoida hetkellistä työvoimaa.

Työntekijän irtisanominen taloudellisten syiden perusteella on ollut Suomessa verrattain helppoa, mutta todennäköisyys potkuihin mielivaltaisista syistä, kuten liian apeasta käytöksestä, voi tulevaisuudessa kasvaa.

Hallitus arvelee irtisanomiskynnyksen madaltamisen rohkaisevan pieniä yrityksiä ottamaan askeleen lisätyövoiman palkkaamiseen ja työllisyystilanteen parantamiseen. Kun irtisanottu työntekijä lähtee kävelemään, niin yritys palkkaa uuden kokelaan tilalle. Yksinkertaista.

Lakiluonnos on luonnollisesti kiristänyt hallituksen ja ammattiyhdistysten välejä. Poliittiset lakot pyörivät otsikoissa parasta aikaa ja ihmisten mielenilmaus hallituksen politiikkaa kohtaan kaikuu rajalle asti. Lasten ja vanhusten ruokahuolto ei esimerkiksi toiminut JHL:n lakon vuoksi ja ammattiliittoa syytettiin lasten ruoan ryöstöstä. Hassua, että kahden päivän koulueväiden valmistelu haittaa lasten oikeuksien puolustajia, mutta pakolaislasten pakkopalautus ei kiinnosta ketään. Asiaa ei auta se, että hallitus on heikentänyt yhteiskunnan heikoimpien asemaa viimeiset kolme vuotta leikkauspolitiikallaan.

Elli Vuorio, toimitusharjoittelija