Kolumni: Entäs asukkaat?

Paikkakunnan vetovoimaisuutta halutaan vahvistaa. / Halutaan luoda paikkakunnalle muuttaville ja paluumuuttajille joustavat ja vetovoimaiset puitteet tehdä päätös paikkakunnalle asettumisesta./ Kesämarkkinoiden yhteydessä järjestettiin paluumuuttajatapaaminen, jossa yhteensä 59 henkilöä ilmoitti kiinnostuksensa saada tietoa vapaista työpaikoista ym. Näiden kanssa pidetään jatkuvasti yhteyttä.

Edellä olevat lauseet ovat Kristiinan kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjasta. Kohdasta, jossa käsitellään paluumuuttoa ja paikkakunnalle muuton suunnitelmaa.

Upeata, että väkikadon koettelemalla alueella mietitään ja toteutetaan keinoja, joilla houkutella uusia asukkaita. Samaan pyritään Kristiinan naapureissa Isojoella, Karijoella ja Kaskisissa.

Muuttajien maanittelemiseksi kaavaillaan asuintontteja, ollaan harmissaan vuokra-asuntojen tarjonnasta, haaveillaan uusista työpaikoista ja pyritään parantamaan palveluja. Päättäjät asettuvat kernaasti puhumaan mahdollisille tulijoille.

Entäs asukkaat? He, jotka ovat asettuneet tai muuttaneet paikkakunnalle ja tahtovat jäädä.

Hyvät päättäjät: Kun kerrotte työpaikoista ja palveluista ja kuuntelette toiveita, avatkaa ovet näihin tapahtumiin kaikille paikkakunnan asukkaille ja muille kiinnostuneille.

Väen vähenemiseen vaikuttaa myös poismuutto. Muualle lähdetään paljolti töiden perässä. Kun yksi perhekunta lähtee, katoaa samalla usean palvelun käyttäjiä. Pois muuttajat ovat päivähoitoikäisiä lapsia, koululaisia, lukiolaisia, kauppojen vakioasiakkaita, asuntoaan remontoivia, elokuvissa kävijöitä ja harrastuksiinsa rutinoituneita. He tietävät, millaisella paikkakunnalla asuvat. Heillä ei ole turhia odotuksia ja korkealentoisia toiveita, eivätkä he pettyneinä katoa lyhyen asumisjakson jälkeen.

Päättäjät, pitäkää huolta nykyisistä ja tulevista asukkaista. Ja pidetään myös huolta toisistamme.

Minna Zilliacus, toimittaja