Kolumni: Lapsista tehty pelinappuloita

Kantakaupungin suomenkielisen alakoulun tilanahtaudesta on puhuttu pitkään. Tilanne juontuu Lapväärtin koulun sulkemisesta kolme vuotta sitten.

Yhdessä jo silloin nähtävissä olleen kasvavan maahanmuuttajien määrän kanssa jouduttiin jo seuraavana syksynä oppilaita sijoittamaan myös ruotsinkielisen yläkoulun yhteyteen.

Lapset, vanhukset ja kaikki ne, joiden puolta yhteiskunnan ja valitsemiemme päättäjien tulisi ensisijaisesti pitää, joutuvat ensimmäisinä kärsimään. Usein heistä tulee politiikan pelinappuloita.

Eläkkeelle siirtynyt kaupunginjohtaja Riitta El-Nemr paljastaa (SS 29.8.), että juuri näin tapahtui Lapväärtin koulun oppilaille.

”...haluttiin tasapuolisesti molempien kieliryhmien koulujen sulkemisia...”, hän toteaa haastattelussa.

Eli; kun Tiukan koulu suljetaan ja oppilaat siirretään Kantakaupunkiin, on näin tehtävä myös Lapväärtin suomenkielisen koulun oppilaille.

Nyt vaaditaan Kantakaupungin koulun laajentamista kolmella neljällä luokkahuoneella. Kyse on asiantuntijoiden mukaan lähes miljoonahankkeesta.

Politiikassa tehdään toki virheitä, mutta ne on tarvittaessa uskallettava korjata. Toivottavasti kaupunginhallituksen päätös eri vaihtoehtojen selvittämisestä merkitsee juuri sitä.

Koulut rakennetaan kymmenien vuosien tulevaa tarvetta varten. Siksi on tarkkaan selvitettävä, onko laajentaminen järkevää, vai olisiko parempi ottaa Lapväärtin koulu uudelleen käyttöön.

Ja jos lisätilaa tarvitaan, tulisi sen rakentaminen Lapväärttiin – edelleen asiantuntijoiden mukaan – tuntuvasti halvemmaksi.

Lasten etu ja kokonaistaloudellinen ajattelu on asetettava etusijalle, ja virheet on uskallettava korjata. Se on hyvää hallintoa ja hyvää politiikantekoa.

Seppo Kuusinen

Suupohjan Sanomien entinen päätoimittaja