Kolumni: Perheyritys tärkeä kaikille

Suomessa ilmestyvien paikallislehtien päätoimittajayhdistyksen jäsenten vieraillessa muutama viikko sitten Perheyristysten liitossa, liiton toimitusjohtaja Auli Hänninen otti kantaa markkinoilla liikkuvaan niin sanottuun irtonaiseen rahaan. Varoihin, joille omistajat etsivät tuottavia sijoituskohteita.

Perinteisesti asiantuntijat kehottavat niin piensijoittajia kuin isojen rahojen takana olevia sijoittamaan varansa tuottaviin sijoitussalkkuihin, kiinteään omaisuuteen tai kultaan. Perheyritysten liitossa asia katsotaan myös toisesta lähtökohdasta.

Toimitusjohtaja Hänninen suosittelee sijoittamaan sellaiseen toimintaan, joka työllistää.

Ei siis passiivisiin kohteisiin, joita edellä mainitut kiinteistöt muun muassa edustavat.

Hännisen taka-ajatuksena on, asemastaan johtuen, arvatenkin toivoa sijoituksia esimerkiksi niihin 458 yritykseen, jotka ovat hänen johtamansa liiton jäseninä. Liikevaihto näissä yrityksissä ylitti viime vuonna 37 miljardia euroa ja ne työllistävät yhteensä noin 175 tuhatta henkilöä. Perheyrityksillä on siis merkittävä asema työllisyyden ylläpitäjinä ja työllisyyden tason nostajina. Sama tavoitehan on myös vallassa olevalla maan hallituksella.

Toimitusjohtaja Hänninen puhui myös kiihtyvästä tahdista perheyritysten omistajavaihdoksissa. Erityisesti sukupolvenvaihdos ja sen tarpeellisuus ja onnistunut hoito ovat monelle yritykselle tänä päivänä yksi tärkeimmistä, ellei tärkein tulevaisuutta turvaava toimi. Onnistunut sukupolvenvaihdos säästää mahdollisimman paljon yrityksen omaisuutta vaihdon syntyessä.

Kaikki edellä kerrottu on tuttua myös suupohjalaississa perheyrityksissä. Henkisesti ja jopa teknisesti vaikeasta asiasta pitää pystyä keskustelemaan ja tekemään päätöksiä, jotta yritystoiminnan jatkumiselle säilyy hyvä pohja.

Olli Pursiainen, päätoimittaja