Kolumni: Vanhuksiltako palveluja pois?

Kuntien ja muiden palveluiden tarjoajien tavoitteena on yleensä parantaa palveluja. Ainahan näin ei tapahdu, vaan usein palvelut jopa huononevat.

Koskaan en kuitenkaan ole kuullut, että joku julistaisi haluavansa heikentää palveluja. Tätä mieltä tuntuvat kuitenkin olevan eräät Isojoen päättäjät ja Suupohjan peruspalvelujen liikelaitoksen johtajat.

Kuntayhtymä hoitaa Isojoen lisäksi myös Karijoen, Teuvan ja Kauhajoen sosiaali- ja terveyspalvelut. Toisin sanoen: vanhusten ja sairaiden palvelut. Kuinka niiden heikentämistä voi edes esittää?!

Näissäkin kunnissa väestö ikääntyy, ja kyseisten palveluiden tarve päin vastoin kasvaa. Kuka niistä tällöin vastaisi?

Jos palveluihin sijoitetaan Suupohjassa rahaa keskimääräistä enemmän, ja säästöjä tarvitaan, on niitä etsittävä muilla keinoin – ei palveluja heikentämällä.

Kunnat asettavat raamit yhteisen liikelaitoksen toiminnalle. Isojoen osalta niissä saatetaan pysyä, kuten Suupohjan Sanomissa 14.11. todetaan. Missä on siis vika muiden kuntien osalta?

Kunkin jäsenkunnan tulisi tarkastella asiaa omalta osaltaan. Onko tarve suurempi kuin raameja asetettaessa oletetaan? Vai yritetäänkö tiukoilla raameilla pitää toiminta kurissa? Silloin niitä on vain yksinkertaisesti väljennettävä.

Peruspalvelujen liikelaitoksen toimintaan ei ole oltu aina tyytyväisiä. Esimerkiksi Teuvalla harkittiin muutama vuosi sitten melko vakavasti yhteistyöstä eroamista.

Hoidetaan palvelut minkä tahansa tarjoajan puitteissa, ei ole hyväksyttävissä, että vanhukset, sairaat ja muut huonompiosaiset joutuvat kärsimään.

Palvelut maksavat sen mitä maksavat, ja jos kunnilla ei ole varaa siihen, on niiden etsittävä säästöjä muusta toiminnastaan. Se on vain näin!

Seppo Kuusinen, Suupohjan Sanomien entinen päätoimittaja