Kolumni: Yhdistyselämä avasi tietä

Ilman osallistumista paikallisen nuorisoseuran toimintaan en olisi koskaan päässyt nykyiseen asemaani. Lapväärtin ruotsinkielinen nuorisoseura, Lappfjärds Ungdomsförening, on toiminut tärkeänä ”taimitarhana” seudun nuorille.

Olin itse ainoastaan kaksikymmentävuotias saadessani harteilleni tärkeitä tehtäviä. Paikalliseen toimintaan osallistuminen loi pohjan monitasoiselle johtamiselle. Mainittakoon runsaat viisikymmentä vuotta toimintaa kunnallisessa ja aluepolitiikassa, kuten esimerkiksi terveydenhuollon korkeimmalla tasolla sekä aluepolitiikan ja elinkeinokysymysten parissa. Puolen vuosisadan ajan nämä tehtävät seurasivat toisiaan merkittävän perunanviljelyn ohella. Toimeentulo tuli erikoisviljelystä.

Yhdistystoiminnassa oppi kirjoittamaan pöytäkirjoja, ilmoituksia, aloitteita sekä artikkeleita. Tie kunnalliseksi toimijaksi ja yhteiskuntakeskustelijaksi avautui sinnikkään toiminnan kautta.

Säästeliäästi lämmitetyt yhdistystilat täyttyivät mielipiteistä ja siellä muotoiltiin päätökset. Opittiin ottamaan toiset huomioon, tekemään yhteistyötä erilaisista mielipiteistä huolimatta ja toimimaan yhdessä.

Tieto on valtaa. On osattava tehdä yhteistyötä. Tämä on usein tasapainoilua.

On oltava reilu muttei liian myöntyväinen, mikä ei politiikassa aina ole helppoa.

Kyky johtaa Itseään on kaikenlaisen johtajuuden perusta. On osattava määritellä tavoitteet.

Tärkeäksi havaittu kalenterijärjestelmä ohjaa omaa ajankäyttöä. Listojen tekeminen ja asioiden asettaminen tärkeysjärjestykseen on tärkeää.

Huolehdi siitä, että noudattamasi rutiinit ja tavat ovat asetettujen tavoitteiden mukaisia. Tieto on valtaa, mutta on myös kyettävä yhteistyöhön, yhteistyö on useimmiten tasapainoilua.

On oltava reilu muttei liian myöntyväinen.

Hans Ingvesgård, kunnallisneuvos, Lapväärtti