Ei ydin- mutta tuulivoimaa

Tuulivoima on varmasti yksi eniten keskustelua tuottanut aihe viimeisten vuosien aikana. Heti kun Suupohjassa päästiin pois ydinvoimakeskustelusta, jonka ratkaisu on osoittautunut näin jälkikäteen ehkä pahimmaksi virheeksi koko Kristiinan historiassa, alkoivat erilaiset mielipiteet kimpoilla tuulivoiman puolesta ja vastaan.

Kuin viisastuneina aiemmasta, kristiinalaiset päättäjät ovat olleet varsin yksimielisiä tuulivoiman taloudellisesta merkityksestä kaupungille.

Perusteluina onkin käytetty usein sitä, että tuulivoimaloiden rakentamista puoltavat erityisesti taloudelliset syyt, eivät niinkään ilmastolliset tai muuten luontoa säästävät perusteet.

Kokemuksen ja ajan myötä eivät Eurooppatie kahdeksan varrella pyörivät siivet tunnu haittaavan enää ketään. Keskustelu on siirtynyt enemmän koskemaan merelle suunniteltujen tuulivoima-alueiden sopivuutta sinne.

Ymmärrettävää on, etteivät ainakaan merenranta-asukkaat tai siellä kesämökkinsä omistavat ole innostuneita kymmenistä, yli satametrisistä, osin pyörivistä rakennelmista. Kukaan ei sellaisia tietenkään halua oman mökkirantansa maisemiin.

Toisaalta, jos nuo myllyt pyörivät riittävän kaukana horisontissa, ei niiden haittavaikutus ole suuri. Ei ainakaan niin suuri, etteikö kaupungin kannata sietää niitä ja poimia niistä saatavat tulot kassaansa.