Energia puhuttaa

Teollistunut ja sähköistynyt yhteiskunta vaatii toimiakseen päivä päivältä enemmän sähköä. Ongelma on se, että aiemmin hyvät energialähteiden raaka-aineet kuten puu, öljy tai hiili eivät ole enää hyväksyttyjä tapoja tuottaa sitä. Ilmaston lämpeneminen ja luontoa haittaavat seurannaisvaikutukset pakottavat pohtimaan vaihtoehtoja.

Ydinvoima, vaikka sen seuraukset ovat pahimmassa tapauksessa nähtävissä Ukrainan Tšernobylissä, on puhdasta. Nykyaikaisten ydinvoimaloiden energiantuotto on vertaansa vailla olevan suurta. Järkevää tapaa ydinjätteen varastoinnille ei kuitenkaan ole olemassa, puhumattakaan siitä, että joku keksisi sille hyötykäyttöä.

Kun ongelmat tiedetään, on pyritty löytämään entistä ympäristöystävällisimpiä tapoja energian tuottamiseen. Tämä on vaatinut paluuta vanhaan. Keksittiin uudelleen tuulivoima.

Tuulivoimassa ongelmaksi ovat muodostuneet tuotantoon tarvittavien tuulivoimaloiden ympäristölle aiheuttamat maisemaongelmat ja kuultavissa olevat joskin hieman kyseenalaiset korvalla kuulematta jäävät äänet. Itse energia ja sen tuotto tuulen avulla ei rasita aineellisesti luontoa.

Nimby-lyhenne tuli tutuksi Kristiinaan aikanaan suunnitellun ydinvoimalan yleisötilaisuuksissa. Se on lyhenne englanninkielisistä sanoista, ja tarkoittaa käsitteenä sitä, että jokin asia on hyväksyttävää muualla, kunhan se ei ole liian lähellä itseä. Tuulivoima on tänä päivänä tällainen nimby-asia myös Suupohjassa. Se hyväksytään, mutta ei omalle takapihalle.