Ilmaston tila on sinun vastuulla

Yhdistyneiden kansakuntien ilmastopaneelin uuden ilmastonmuutosta arvioivan raportin aiheuttama keskustelu on lisännyt huolta maapallon lämpötilan noususta. Jokaisen on viimeistään nyt pohdittava omalta kohdaltaan, miten pystyy hidastamaan tai estämään hiilidioksidipäästöjä ja siten vaikuttamaan myönteisesti ympäristön tilaan.

Asiantuntijat vakuuttavat, että vielä on mahdollisuus toimia ennen kuin korjaamattomia vahinkoja pääse syntymään.

Tuore raportti on ensimmäistä kertaa tavoittanut myös niin sanotut tavalliset kansalaiset ja pakottanut jokaisen pohtimaan omaa käyttäytymistään.

Usein ilmastonmuutoksesta puhuttaessa kuulee sanottavan, että siihen pystyvät vaikuttamaan vain vallanpitäjät, valtiot tai teollisuus omilla päätöksillään. Näin varmasti on. Tulee kuitenkin muistaa, että ilmaston muutokseen on myös yksittäisillä teoilla suuri merkitys. Jokaisen on vain muutettava omaa arkista käyttäytymistään.

Ilmaston tilaan vaikuttamisessa toteutuu sama ajatus kuin rauhanasiaa ajavilla on tapana sanoa: Pienistä puroista ne suuret virrat syntyvät. Pienikin hyvä päätös on askel parempaan.

Muuttamalla päivittäisiä rutiineja vaikka auton, energian tai ravinnon käytössä, voi kantaa pienen kortensa yhteiseen kekoon ja edistää maapallon hyvinvointia.

Ihmisillä on vielä mahdollisuus tähän, se vaatii vain omia henkilökohtaisia ratkaisuja, sillä vastuu on myös sinulla.