Kaksoisroolit ja sidonnaisuudet

Kesällä 2017 tuli voimaan kuntalaki, joka käskee kuntapäättäjiä jääväämään itsensä kaikissa niissä asiakohdissa, joissa he tuntevat omaavansa kaksoisroolin.

Vaikka kyse tässä kohden on kuntapäättäjien rooleista kuntien omistamissa yhtiöissä, voidaan sitä myös pitää jonkinlaisena mallina sille, etteivät kaikkia kuntalaisia edustavat kunta- ja kaupunginjohtajat näyttäytysi julkisuudessa jonkin tahon erityisenä edustajana.

Suupohjan Sanomat teki päälevikkialueensa kunta- ja kaupunginjohtajille kyselyn heidän poliittisesta sitoutumisestaan (SS 12.12.2018).

Kävi ilmi, että vain Kristiinan ja Närpiön kaupunginjohtajat omasivat puolueen jäsenkirjat.

Muut näkivät puolueen jäsenenä olon rajoittavan liikaa tasapuolista kohtelua kuntalaisia kohtaan. Siksi he joko eivät ole olleet poliittisen puolueen jäseniä tai ainakin valituksi tultuaan ovat jättäneet jäsenyyden.

Jääviksi eivät kaikki luottamustehtäviin valitut henkilöt ole itseään myöskään lautakunta-, valtuusto- tai jopa kaupunginhallituksen tehtävissä itseään tunteneet. Eivät vaikka ovat virka-asemaltaan johtavissa tehtävissä.

Vastuu jääviydestä on henkilöillä itsellään. Osavastuu on myös päättävien elimien puheenjohtajilla, joiden pitäisi huolehtia päätöstenteon lainmukaisuudesta.

Laillista tai laitonta, kaikkien jääviyksien ja sidonnaisuuksien vaikutus päättäjien luottamuksen heikkenemiseen on selvä.