Kaskislaisille vain murusia

Kuntaliitoksen sopimusluonnos Kaskisten ja Närpiön kesken on Göran Hongan vetämältä työryhmältä valmistunut. Sitä ei tosin vielä ole kaupunkien päättävissä elimissä vahvistettu. Silti siitä on tulkittavissa, että Suomen asukasluvultaan pienimmän kaupungin asema mahdollisessa uudessa, kahden kaupungin muodostamassa Närpiön kaupungissa, ei tule olemaan kovinkaan vahva.

Sopimusluonnoksesta ilmenee esimerkiksi se, etteivät nykyiset Kaskisten kaupungin johtavat virkamiehet ole saamassa mitään merkittäviä tehtäviä. Kaupunginjohtajana Kaskisissa toimivalle Minna Nikanderille tarjotaan kehitysjohtajan paikkaa. Hänhän voisi hyvin jatkossa olla uuden kaupungin kaupunginjohtaja Hans-Erik Lindqvistin jäädessä pian eläkkeelle. Tätä tehtävää ei hänelle kuitenkaan ole tarjolla. Vaihtoehtona on Nikanderille vuoden palkka korvauksena siitä, että työmaa Kaskisissa menee alta.

Kaskislaisille on luvattu paljon hyvää niiltä, jotka liittymisen puolesta puhuvat. Lupauksia on annettu päiväkotien ja terveykeskuksen tilojen rakentamisesta. Kaupungin perusrakenteiden eli infrastruktuurin uudistumisen nähdään liitoksen avulla saavan uutta vauhtia. Kaiken kaikkiaan luvassa on paljon hyvää.

Monet ovat silti epäileviä liitoksen hyödyistä. Pelko Kaskisten alueen hiipumisesta entisestään ei liene ihan turha.

Liitosta puolustavien kantaa voidaan perustella hyvin sillä, ettei Kaskisilla ole paljon myöskään vaihtoehtoja. Itsenäisenä säilyttäminen vaatisi melkoisia talouden taikatemppuja ja niiden haltijaa ei taida löytyä.