Kolikolla on kaksi puolta

Tuulivoima herättää ristiriitoja Suupohjassa. Kunnille on luvassa isoja kiinteistöverotuloja niiden alueille rakennettavista voimaloista. Monille kansalaisille tuulimyllyt ovat haitallisia, jos ne rakennetaan liian lähelle asuntoja.

Melu- ja välkehaitoille herkkiä on. Lisäksi liian lähelle talouksia syvälle betonirakenteineen rakennettavat tuulivoimalat voivat viedä ihmisiltä elintärkeät pohjavedet.

Monet metsänomistajat puolustavat tuulivoimaa kaikin keinoin luvassa olevien vuokratulojen toivossa. Tilukselleen tuulimyllyn saava vuokraa, jolla monistuessaan on merkitystä myös alueen ostovoimaan.

Suupohjassa on laajoja metsäalueita, joten tilaa ja tuulisia paikkoja voimaloille on riittävän kaukana, ettei sähköntuotannosta ole kenellekään kiusaa, eikä haittaa. Jos yhtiöt haluavat voimaloita, niiden pitää olla valmiit rakentamaan enemmän kauemmas metsään ulottuvia teitä. Se on kuitenkin se pienempi ongelma kaikille osapuolille.

Suomen merituuli oy suunnittelee Siipyyn merialueelle 50–60 voimalaa. Toteutuessaan niistä lähimmät ovat yhdeksän kilometrin päässä rantaviivasta. Kyse on 700 miljoonan euron hankkeesta, jonka työllistävä vaikutus olisi tuhat miestyövuotta.

Nyt on pohdittava reilusti, että onko tässä suunnitelma, joka ei toteutuessaan haittaisi ketään. Melu ei voimaloista kanna rantaan asti, eikä välkettäkään kovin paljon ole. Pohjavedet ovat turvassa.

Kristiinan päättäjät joutuvat pohtimaan, onko aiheellista näyttää Suomen merituulen suunnitelmalle vihreää valoa. Siipyystä on kokemuksensa voimalateollisuuden haaveista. Se oli yhtenä vaihtoehtona ydinvoimalan paikaksi. Onko varaa hylätä kaikki, mitä kylän tuntumaan suunnitellaan?