Kuntapäättäjän vähenevä valta

Suomalaisen työn liitto on tehnyt kyselyn kunta- ja hankintapäättäjille (Aula Research 3-4/ 2018), jossa selvisi että tulevan mahdollisen maakuntauudistuksen nähdään heikentävän kuntien vaikutusmahdollisuuksia hankinnoista päätettäessä.

Seitsemän kymmenestä kuntapäättäjästä ei uskonut kuntien vaikutusmahdollisuuksien lisääntyvän maakuntauudistuksen seurauksena.

Pien- ja keskisuurilta yrityksiltä tehtävien hankintojen kasvuun uskoi vajaa puolet kuntapäättäjistä. Tulokset osoittavat, että päättäjät näyttävät varsin yleisesti pelkäävän vaikutusmahdollisuuksiensa pienenemistä hankinnnoista päätettäessä.

Päätöksen teko aiempaa keskitetymmin voi olla myös tietynlainen turva. Ainakin tarjouspyyntöjen ja hankintaehtojen tarkkuus ja muotoilu tullee parantumaan. Oletettavasti asiantuntemus tarjousasiakirjojen valmistelussa kasvaa ja sen myötä jää aiempaa vähemmän sijaa erilaisille tulkinnoille. . Tulkintojen vuoksi on myös Suupohjassa esimerkiksi rakennusalalla syntynyt erimielisyyttä tarjousasiakirjojen tulkinnassa. Tämä on aiheuttaut viivästystä hankkeiden toteutumiseen valituskierteen alettua.

Maakuntapäättäjistä on paljon jatkossa kiinni se, kuinka eri paikkakunnilla hankinnat tehdään. Päättäjillä on mahdollisuus tukea kunkin paikkakunnan omaa yrittäjyyttä, mutta myös keskittää hankintoja vain tietyille yrityksille. Hankintapäätöstä ei jatkossakaan ohjaa vain hinta, joten mahdollisuus alueellisen tasapainon säilyttämiseen hankinnoissa on edelleen olemassa.

>>>>>>> Stashed changes