Kuristaminen on vakava asia

Kun koulussa koulupäivän aikana sattuu koululaisten välillä tappeluun johtava kiista, ei siihen saa suhtautua niin sanotusti normaalina tapauksena, joita tapahtuu kaikissa kouluissa. Karkeimmat tapaukset ovat lisäksi niin vakavia, että on syytä pohtia mistä ne johtuvat. Apua tarvitsevat, ja sitä on tarjottava muillekin kuin oppilaille.

Väkivalta ja aggressiivinen käyttäytyminen yhteiskunnassa ja valitettavasti myös kouluissa on lisääntynyt. Syitä pohdittaessa puututaan usein vain ongelmien aiheuttajien käyttäytymiseen.

Todelliset syyt levottomuuteen esimerkiksi kouluissa löytyvät usein muualta.

Apu on tarpeen, mutta sitä tulee tarjota myös sinne, mistä lapsi tai nuori ammentaa käyttäytymisen ja ongelmanratkaisun mallit. Ensisijaisesti siis lapsen kotipiiriin.

Vaikka kotona tehtävä kasvatustyö on kaiken pohja, ei pelkän kotikasvatuksen syyksi voida kaikkea kouluväkivaltaa nimetä. Myös koulunkäynnin olosuhteilla on merkityksensä. Jos oppilaat joutuvat työskentelemään ahtaissa ja rauhattomissa tiloissa, on se omiaan luomaan levottomuutta. Sen aikuinenkin huomaa jos vastaavissa tiloissa joutuu töitä tekemään. Hermostuneisuus ja keskittymiskyvyn puute lisääntyvät. Kyky ratkaista erimielisyydet ja pikkuriidat järkevästi keskustellen ja sopien laskee. Silloin tilalle otetaan vakavammat keinot. Ja näin voi käydä, riippumatta henkilön synnyin- tai kulttuuritaustoista.