Lakko ohjaa kuluttajaa

Syksyn kuuma työmarkkinakierros näyttäytyy tällä viikolla ensimmäisen kerran kaikkien suomalaisten arjessa. Postin jakelua hoitavat työntekijät aloittivat maanantaina lakon, jonka pituudesta ei tällä hetkellä ole varmuutta. Se tiedetään, ettei neuvotteluista riidan osapuolten välillä ole tulossa helppoja.

Valitettavasti lakon vaikutukset näkyvät myös paikallislehden jakelussa tilaajille.

Vaikka korvaavia jakeluja on pystytty järjestämään varsin kattavasti, eivät kaikkien postilaatikot kolahda totuttuun tapaan. Osa jää ilman tuttua paikallislehteä, vaikka jakelu tehdäänkin niin sanottuna peittojakeluna. Onneksi lehtiä on saatavissa myös erityisesti järjestetyistä jakelupisteistä.

Pohdittaessa sitä miten lakkotilanteeseen on jouduttu, ei voi olla ottamatta huomioon sähköisen tiedonvälityksen merkitystä. Kirje- ja muuta viestintää tehdään tänä päivänä yhä useammin tuttuja digitaalisia palveluita käyttäen.

Paikallislehden on pysyttävä tässä kehityksessä mukana. Siksi lehteä ja sen palveluita yhä useammin tarjotaan lehden tilaajille. Tällöin mahdolliset jakeluhäiriöt eivät estä paikallisuutisten saamista.

Postinjakelun muuttuessa enemmän pakettien jakeluksi, ei perinteisen kirjepostin ja lehtien jakelua koeta enää ensisijaisena. Juuri nyt onkin hyvä aika ottaa käyttöön myös paikallislehden sähköiset uutispalvelut. Sen voi aloittaa ottamalla käyttöönlehden digipalvelut kaikessa laajuudessaan.