Liikunta ja uudet mestarit

Liikunnan merkitys hyvinvoinnille on asia, josta lähes kaikki ovat yksimielisiä. Sen juurtuminen osaksi arkipäivää alkaa jo nuorena. Jo päiväkoti- ikäisten tulee saada liikkua riittävästi. Joskus hoitajilla ei vain tunnu olevan aikaa leikkiin ja liikuntaan lasten kanssa.

Toinen merkittävä vaihe lapselle ja nuorelle liikkumisen saamiseksi jokapäiväiseen elämään on kouluikä. Valitettavasti koululiikunnan osuus on pudonnut vuosikymmenten takaisista ajoista. Tilalle ovat tulleet monet muut tulevaisuutta ajatellen hyödylliset oppiaineet. Seurauksena tästä on ollut kouluikäisten yleiskunnon hiipuminen.

Vanhemmille ja urheiluseuroille jää siten suuri rooli liikuntaharrastusten toteuttamisessa.

Valitettavan usein vanhemmat käyttävät urheiluseurojen harjoituksia hyväkseen tuomalla jälkikasvunsa saleille ja pelikentille ikään kuin iltapäivähoitoon. Lapsille on kuitenkin tärkeää, että vanhemmat osallistuvat heidän harrastuksiinsa. Seurat ottavat mielellään vanhemmat mukaan, ei välttämättä ohjaamaan vaan auttamaan järjestelyissä. Jos se tuntuu vaikealta, on toivottavaa, että ainakin harjoituksia seurataan aika-ajoin katsomon puolelta.

Niin lapsille kuin urheiluseuroille on tärkeää, että jo alle kouluikäiset ohjataan liikunnan pariin. Vain siten innostus eri lajeja kohtaan saadaan syttymään ja säilymään myös nuoruusvuosien aikana. Kun tämä toteutuu, kehittyy uusia mestareita, jos ei kilpakentille niin ainakin oman elämänsä areenoille.