Metsänomistajan painajainen

Liito-orava on estänyt tai pysäyttänyt monta suurta työmaata. Suunniteltulta rakennuspaikalta on yllättäen löytynyt liito-oravan ulostetta. Myös joillekin metsäalueille on jäänyt hakkuulupa saamatta samaisten jätösten vuoksi.

Liito-oravat ovat monille metsänomistajille suoranaisia rasitteita. Metsätilalliset ovat saattaneet tallustella saroillaan vuosikymmeniä. Vaikka he ovat useimmiten luonnontuntijoita, silmiin ei ole osunut liito-oravia tai niiden aiheuttamia jälkiä.

Sitten liito-oravan ulostetta löytyy pysäyttäen työt, ennen kuin ne ovat päässeet edes alkamaan. Jotkut epäilevät, että ulostetta on hankittu jostakin ulkopuolelta, esimerkiksi tilattu netistä.

Liito-oravat ovat suojelunsa ansainneet, mutta jos niiden ulostetta ripotellaan maastoon hämäykseksi, se on väärin.

Suomessa on meneillään ihmeellinen suojelumeininki, mutta ihmisiä jai heidän elinkeinojaan ei suojella.

Valkoposkihanhet paskovat ja syövät suurten peltoalojen kauden sadot pilalle sekä sotkevat kaupunkien puistot. Valkoposkihanhet eivät ole luonnollinen osa suomalaista luontoa, vaan ne ovat niin sanottu vieraslaji. Valkoposkihanhien annetaan lisääntyä rajoittamattomasti, koska ne ovat suojeltu laji. Miksi ihmistä ei suojella, vaan hän joutuu käräjille puolustaessaan elinkeinoaan tai ympäristöään?

Nyt on tarvetta järjelle ja kohtuullisuudelle.