Nyt kartta pöydälle

Vaalisalaisuus on kansanvallan perusta. Kristiinassa asiassa on ollut kauan korjaamista, koska äänestysalueita on kymmenen.

Pitkään on puhuttu, että äänestysalueiden määrää pitäisi vähentää. Vasta nyt, kunnallisvaalien mentyä ohi, kaupunginhallitus ehdottaa niiden pudottamista kymmenestä seitsemään.

Vuosia sitten Kristiinassa hyväksyttiin vaalialueiden määrän vähentäminen. Päätöksestä löytyi muotovirhe, jonka avulla asiaa saatiin siirretyksi pitkälle eteenpäin.

Pienissä yhteisöissä melkein pystytään laskemaan kuka mitäkin puoluetta äänestää. Vaikkapa Merijärvellä on vähän asukkaita, joten äänestysalue olisi kansanvallan nimissä pitänyt yhdistää vieressä sijaitsevaan Dagsmarkiin jo kauan sitten.

Nyt kaupunginhallitus esittää, että Merijärven äänestysalue viimein liitettäisiin Dagsmarkiin, Peruksen äänestysalue Lapväärttiin ja Metsälän äänestysalue Siipyyn äänestysalueeseen.

Ihmetystä herättää, että osa eteläisen Kristiinan kylien asukkaista joutuu lähtemään äänestämään Siipyyhyn, joka on alueen toisella laidalla. He köröttelevät autollaan ohi Härkmeren ja Skaftungin, jotka säilyvät omina äänestysalueinaan.

Karttaa ei kaupungin Raatihuoneella ole tutkittu, vai halutaanko, että äänestysinto Härkmeren toisella puolella sijaitsevissa kylissä romahtaa?

Eikö olisi luonnollista, että lipun uurnaan saisi pudottaa alueen keskeisellä, lähinnä sijaitsevalla paikalla? Ehdotetulla tavalla toimien äänten määrä putoaa varmasti, vaikka kotiäänestystä järjestettäisiin.