On syytä uskoa tulevaan

Ihmisten mielten ja ajatusten valaistuessa kesällä on syytä uskoa tulevaan. Erityisesti juuri ammattiin valmistuneiden tai ylioppilaslakin päähänsä saaneiden nuorten on uskottava menestymiseen asuinpaikasta riippumatta. Suomi voi hyvin ja pelkoa huonommasta ei pidä lietsoa.

Suupohjan seudulla on yrittäjiltä saatujen tietojen mukaan joillakin aloilla puute osaavista ja ahkerista työntekijöistä. Juuri ammattiin valmistuneille, ainakin osalle heistä, on siis tarjolla töitä omalta kotiseudulta. He jotka lähtevät opiskelemaan toisaalle saavat myös rauhallisin mielin unelmoida paluusta Suupohjaan opiskelun päätyttyä.

Seuraavien vuosikymmenten aikana jo kuusikymmentäluvulta lähtien jatkuvasti voimistunut muuttoliike Etelä-Suomeen tulee lopultakin pysähtymään.

Eritasoisten ympäristöasioiden merkityksen kasvaessa tulevien sukupolvien osaajat haluavat muuttaa yhä useammin seuduille, joista löytyy muutakin kuin ruuhkia ja kiireen tuottamaa ahdistusta. Elämä nähdään kokemuksena, johon kuuluu työn lisäksi muuta. Ja tätä elämää maaseutu tulee myös jatkossa tarjoamaan.

Elävät maaseudun kaupungit ja paikkakunnat on pidettävä nuorten kannalta kiinnostavina. Hyvinvointia Suupohjaan tavoittelevien pitää julistaa maaseudulla asumisen mahdollisuuksista ja elämänlaadun hyvyydestä tänään ja tulevaisuudessa. Ja sitä pitää tehdä muulloinkin kuin kesän turistikauden tunnehuumassa.