Nainen nosti kissan pöydälle

Suurin kuohunta vanhusten hoito-

olosuhteista, hoidon tasosta ja hoitajien määristä on tasaantunut. Kuukauden aikana aiheesta on kirjoitettu ja käyty julkista keskustelua enemmän kuin viimeisten kymmenen vuoden aikana yhteensä. Osasyy tähän on eduskuntavaalien läheisyys, sillä lähes jokaisella ehdokkaallaon nyt ainakin mielipide, ellei jopa ratkaisua vanhusten hoidon ongelmiin.

Kristiinankaupungista lähtenyt ja valtakunnalliseksi laajentunut hoito-olosuhteiden tarkastelu on tähän päivään mennessä johtanut usean yksikön toiminnan keskeyttämiseen.

Näissä paikoissa kunnat ovat ottaneet vastuun hoidon järjestämisestä.

Tämän lisäksi monia hoivakoteja on huomautettu puutteista tai pyydetty parantamaan toimintaansa. Suuren julkisuuden seurauksena vanhuksia hoitavissa yksiköissä on aiempaa tarkemmin painotettu vanhusta kunnioittavan toiminnan tärkeyttä. Lisäksi työnantajat ovat joutuneet tarkastelemaan henkilöstömääriä uudelta kantilta.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että tärkeän asian alkulähteen ääreltä löytyy yksi rohkea, huolta kantava ja työssään heikentyneen hoitotason paljastanut nainen. Karijokelaisen Tarja Parkatin kuuluu saada ansaitsemansa kiitos tästä eri tahoilta - myös työnantajilta. Hänen ansiostaan vanhukset saavat tulevaisuudessa parempaa hoitoa elämänsä ehtoopuolella.

Suupohjan Sanomat muistaa rohkeaa naista valitsemalla hänet Suupohjan Vuoden naiseksi 2019.