Päätoimittajat vainoa vastaan

Laaja joukko suomalaisia päätoimittajia on allekirjoittanut julkisen kannanoton, joka on julkaistu useissa valtakunnallisissa ja maakunnallisissa lehdissä.

Siinä todetaan, että julkisuudessa toimivat ihmiset kohtaavat häirintää sekä kiusantekoa, jota voi pahimmillaan pitää jopa vainoamisena. Muun muassa omaa työtään tekeviin toimittajiin on kohdistunut tällaista painostusta.

Päätoimittajien mukaan ilmiöön pitää puuttua tarvittaessa jopa lainsäädäntöä muuttamalla. Esimiehinä päätoimittajat haluavat tukea kaikkia toimittajia työssään, eikä tällainen kiusaaminen voi jatkua,

Kyse ei ole ainoastaan toimittajista, vaan vainon kohteeksi voi joutua kuka tahansa julkisessa tehtävässä oleva henkilö.

Siksi kaikkien julkisuuden henkilöiden oikeusturvaa pitää parantaa.

Vainoamisesta tuli rangaistavaa vasta vuoden 2014 alussa. Lakitekstissä ei kuitenkaan mainita vainon järjestelyä tai järjestelmällisen vainoajajoukon kokoamista. Tämä puute olisi korjattava.

Yhteisessä viestissään päätoimittajat toteavat, että on syytä käydä läpi vallitsevat oikeuskäytännöt ja tarvittaessa pitää olla valmis myös tarkastelemaan lainsäädäntöä uudestaan, jotta epäasiallinen toiminta saadaan kuriin. Kenenkään ei pidä työssään eikä vapaa- ajallaan kohdata minkäänlaista uhkailua.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet muun muassa Ylen, MTV:n ja iltapäivälehtien päätoimittajat sekä suuri joukko maakunta- paikallis- ja muiden uutislehtien päätoimittajia.