Päätös lisätilan teosta kestää...

Jos ei tietäisi, että Kristiinan Kantakaupungin koulun tilaongelma on opetuksen kannalta lähes sietämätön, voisi väittää että päätöksen takana olevien henkilöiden periaatteessa hyväksymä lisärakentaminen on jossakin nurkkahuoneessa suunniteltu tehtäväksi pitkän kaavan mukaisesti. Siis kuten sanonta kuuluu, sitä rakennetaan kuin Iisakin kirkkoa.

Kun alunperin jo syksyllä asetettu suunnitteluryhmä sai ensimmäisen, tosin melko lyhyen ja voisi jopa sanoa kevyen raporttinsa valmiiksi, annettiin toimikunnalle lisäaikaa tarkempien suunnitelmien ja laskelmien tekoa varten.

Nyt valmistunut uusin raportti on jo selvästi kattavampi ja olisi toiminut hyvin pohjana, jotta päätös rakentamisesta olisi voitu antaa.

Se olisi vaatimus lisätalousarvion luomista. Siitä päättäminen ei olisi ollut ylivoimaista, jos vain tahtoa olisi ollut riittävästi.

Nyt kaupunginjohtajan esityksen ja -hallituksen yksimielisen päätöksen perusteella näyttää siltä, että rakentamispäätöstä viivytetään aivan turhaan. Päätöksen viivästymisestä kärsivät koulun oppilaat, eivät asinoastaan maahanmuuttajien lapset, vaan myös kantasuomalaiset suupohjalaisperheiden lapset.

Rakentamisen kannalta on tärkeää, että maatyöt ja erityisesti räjäytystyöt kallioisessa maastossa voitaisiin tehdä heti alkukesästä. Jos tämä siirtyy myöhemmäksi, on vaarana että koko rakentaminen siirtyy vuoden 2020 puolelle. Tämä voi toki olla myös joidenkin tahojen tavoitteena, mutta se ei ole oikein koulua käyviä lapsia, eikä sen työntekijöitä kohtaan.