Päättäjän kanta kiinnostaa

Isojoen ja Karijoen kunnanvaltuustot saavat seuraavissa kokouksissaan eteensä suuren, melkeinpä historiallisen päätöksen. Hyväksyäkö Rajamäenkylän tuulivoimakaava vai ei? Asiasta päätetään Isojoen valtuustossa 29. maaliskuuta ja Karijoen valtuustossa huhtikuussa.

Karijoen ja Isojoen päättäjät ovat ison asian edessä. Toisessa vaakakupissa painavat jättiläismyllyjen alueelle ja omaan kuntaan tuomat eurot, ja toisessa voimaloiden lähistöllä asuvien ihmisten huolet ja pelot. Huolta on muun muassa siitä, vaikuttaako voimaloiden rakentaminen pohjavesiin, miten käy maiseman, kiinteistöjen jälleenmyyntiarvon ja asumisolojen.

Tuskin kovinkaan moni vastustaa tuulimyllyjen rakentamista alueelle. Ne vain haluttaisiin vielä nykyistä kauemmas omasta tuvasta. Huoli on ymmärrettävä. Tuulivoimasta seutukuntaan jäävä raha on tietenkin jokaisen mielestä tervetullutta.

Vaikka kaavakokouksia ei ole vielä edes istuttu, on jo melkein kirkossa kuulutettua, että Rajamäenkylän kaava menee molemmissa valtuustoissa läpi.Kristallipallosta näkee, että Isojoella asia herättää päättäjissä pelkkiä kehuja ja kiitoksia, tai sitten ei sanan sanaa valtuustossa.

Karijoella valtuustossa käytetään paljon reippaammin puheenvuoroja nykyään kun jokunen vuosi takaperin. Niin pitääkin. Äänestäjä haluaa totisesti tietää ja kuulla, mitä oma ehdokas on mieltä päätettävistä asioista. Kristallipallosta näkyy myös se, että samaan aikaan kun Isojoen valtuusto melkeinpä hymistellen hyväksyy Rajamäenkylän myllyt, Karijoella viriää kiivas keskustelu. Eipä olisi ihme, että Karijoella kuultaisiin vielä loppumetreillä valtuustossa puheenvuoro tai useampia, jossa myllyasiaa esitetään pöydälle laitettavaksi.

Pääkirjoitusta on korjattu 22.3.2021. Muutettu virkettä, jossa kerrottiin valtuustojen kokousaikatauluista. Asiasta päätetään Isojoen valtuustossa 29. maaliskuuta ja Karijoen valtuustossa huhtikuussa.