Päiväkäskyllä arvostusta

Äitienpäivä vakiintui nykyiselle paikalleen vuonna 1927. Jatkosodan aikaan Suomen asevoimien ylipäällikkö, sotamarsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheim myönsi päiväkäskyllään Suomen äideille yhteisesti 4. luokan vapaudenristin kunniamerkin. Tällä haluttiin muistaa kotirintaman merkitystä ja nostattaa uskoa sodan voittamiseen. Viralliseksi liputuspäiväksi toukokuun toinen sunnuntai tuli vuonna 1947.

Äitienpäivä, kuten isänpäivä ja muut nimetyt päivät ovat saaneet omat ajankohtansa kalenterista, koska on haluttu painottaa näiden asioiden merkitystä.

Äidit ovat toki kautta-aikain tunnustuksensa ansainneet, kuten myös isät.

Samalla tulee pohtineeksi sitä, ovatko nämä merkkipäivät menettääneet arvoaan, koska lähes jokaiselle päivälle kalenterissa on keksitty oma syy muistaa jotakin tai joitakin henkilöitä tai ryhmiä.

Äitiys ja vanhemmuus ovat viimeaikoina olleet myös otsikoissa ja puheenaiheina. Tällä kertaa monet asiantuntijat ja poliitikot ovat kantaneet huolta syntyvyyden laskemisesta Suomessa. Epävarmuus tulevasta, nautinnon ja mielihyvän sekä helpon elämän asettaminen tavoiteltavaksi, eivät välttämättä sovi yhteen perinteisen äitiyden ja vanhemmuuden kanssa.

Jotta kaikenmuotoinen äitiys ja isyys tulisivat jälleen paremmin arvostetuiksi, toivoisi Mannerheimin lähettämän kaltaisen päiväkäskyn antamista kunniamerkein myös tämän päivän lasten kaikille vanhemmille ja vanhemmuutta hoitaville.