Pienille ei ole luvassa hyvää

Kaskisten ja Närpiön yhdistymissopimusehdotuksen tiedotustilaisuudessa käytettiin tulevaisuuden näkymien tarkastelussa konsulttitoimisto Mdi:n raportteja lähdemateriaalina. Nämä eivät anna kovinkaan ruusuista näkymää suuria kaupunkeja ympäröiville kunnille.

Viikko sitten julkaistussa Mdi:n maakuntakeskusten vuoteen 2040 saakka ylettyvässä väestöennusteessa todetaan, että koko väestön kasvu keskittyy Suomessa suurten kaupunkien työssäkäyntialueille.

Ennusteen mukaan 23 keskuskaupungista kasvaa 12 ja supistuu 11.

Väestön keskittyminen tapahtuu pienistä kaupungeista suuriin. Keskisuurista korkeakoulukaupungeista pääkaupunkiseudulle ja etelän muihin isoihin kaupunkeihin, sekä suurten kaupunkien ja maakuntien reuna-alueilta kohti keskuskaupunkeja.

Mdi:n yhden ennustemallin mukaan Pohjanmaalla väestö vähenee 8 323 asukkaalla ja vastaavasti Etelä-Pohjanmaalla jopa 20 249 asukkaalla vuoteen 2040 mennessä. Kun ottaa huomioon, että väestö myös näissä maakunnissa tullee hakeutumaan alueen keskuskaupunkeihin ja niitä ympäröiviin kuntiin, ei pienillä kunnilla ole näkyvissä kovinkaan realistisia mahdollisuuksia säilyä itsenäisenä.

Se parantavatko mahdolliset kuntaliitokset näiden alueiden elinmahdollisuuksia, ei sekään ole varmaa. Ainoat ohjaavat tekijät olisivat valtiollisella tasolla tehtävät investointipäätökset, jotka muuttaisivat näiden alueiden edellytyksiä säilyä asuttuina.