Rahankäytön vastakkaisuus

Näkemys rahankäyttöön ja säästämiseen on toisinaan hämmästyttävä. Kun samaan lauseeseen laitetaan inhimillisyys, heikommassa asemassa olevat ja säästöt, niin asia lipsahtaa pahimmillaan tekopyhyyden puolelle.

Oiva esimerkki julkisen rahan käytön ristiriitaisesta näkemyksestä tuli ilmi Kristiinan kaupunginvaltuustossa maanantaina.

Kristiinan suomenkielinen koulutuslautakunta ehdotti uuden erityisopettajan viran perustamista, joka opettaisi uutta pienluokkaa. Ensisijainen tavoite on täyttää erityisopetuksen kasvanutta tarvetta ja siten pitää huolta lapsista. Sen jälkeen alkaisi koitua kaivattuja säästöjä. Vältyttäisiin kalliilta oppilaiden toisiin kuntiin sijoittamisilta ja ehkä vältyttäisiin joiltakin terveydenhuollon kustannuksilta. Pienluokan oppilaspaikkoja voisi aikanaan myydä naapurikunnille. Asia kääntyisi päinvastoin kuin mitä se on nyt. Jotta suunnitelma toteutuisi, siihen tarvitaan lisää rahaa kaupungilta 25 000 euroa suomenkielisen koulutoimen tämän vuoden talousarvioon.

Kaupunginhallitus ja -valtuusto näkivät asian toisin. Viran saa perustaa, mutta 25 000 euroa otettava koulutoimen kassasta.

Eli ensin on etsittävä säästöt, ennen kuin ratkaistaan jo olemassa oleva pulma.

Lisämäärärahan myöntämistä vastustanut muutama valtuutettu piti puheenvuoron asian tärkeydestä, inhimillisyydestä ja lasten hyvinvoinnista, mutta säästöt ovat etunenässä. ”Ottakaa muihin kuntiin sijoitettuja oppilaita pari takaisin Kristiinaan, niin säästö on jopa 70 000 euroa”, ohjeistettiin koulutoimea.

Asia tulee vääjäämättä vielä päättäjien eteen. Tällä hetkellä valtaosa perusopetuksen oppilaista on etäopetuksessa koronan takia. Ennustettavissa on, että erityisen tuen tarve kouluissa kasvaa.