Rakennetaan parempi arki

Maanantainen maailman suurten johtajien, peridenttien Vladimir Putin ja Donald Trump, tapaaminen Helsingissä oli eri kommenteista huolimatta myönteinen asia. Ei yksistään näille maille itselleen, vaan koko maailmalle. He osoittivat halua oppia ymmärtämään enemmän toisiaan ja tahtoa puhua, neuvotella ja sopia asioista.

Kun suurvaltojen johtajat ovat näyttäneet esimerkkiä siitä, kuinka eri näkemyksiä edustavat tahot voivat tulla toimeen keskenään ja pyrkiä yhteisiin päätöksiin, olisi siinä oppimista myös paikallisella tasolla politiikassa mukana oleville.

Toisiaan kuunnellen ja yhteistä hyvää tavoitellen on saavutettavissa paremmin tuloksia kuin junttaamalla omia näkemyksiään ja vahvistamalla omaa valtaansa päätöksenteossa.

Itsevaltiuden periaatteet eivät toimi kansainvälisessä politiikassa, eikä niitä kenenkään pidä käyttää myöskään kuntatason päätöksenteossa. Maailmanrauhaa ei paikallisilla päätöksillä tosin uhata eikä turvata, mutta sopuisalla yhteistyöllä voidaan rakentaa entistä parempi arki.

Suupohjassa neuvotteluja ja yhteistyötä sekä eri näkemysten huomioimista ja hyvän tavoittelemista tarvitaan runsaasti tulevan syksyn aikana. Kesken ovat esimerkiksi neuvottelut Kaskinen-Närpiö kuntaliitosasiassa sekä Kristiinan tavoittelemassa terveydenhoidon osittaisessa ulkoistamisessa. Suupohjan alueen uusien kuntajohtajien kehityslinjaukset eivät ole nekään tulleet vielä asukkaille kovinkaan selviksi.