Ratkaisuna yksityistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon, soten, uudistuksen liittyvät uhkakuvat ovat luoneet kilpailutilanteen kuntien välille siitä, minne maakunnalliset sote-keskukset tulevat sijoittumaan. Kun varmuutta palveluiden säilymisestä omassa kunnassa ei ole, on palveluiden ulkoistaminen nähty jonkinlaisena palvelut pelastavana vaihtoehtona.

Sote-palveluiden ulkoistaminen ei ole pois suljettu ratkaisumalli tilanteeseen.

Kyse on kuitenkin niin suuresta muutoksesta kuntalaisten peruspalveluissa, että siitä pitää käydä julkista keskustelua avoimesti - salailematta.

Jos kunnassa päädytään lopulta malliin, jossa osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ulkoistetaan yksityiselle toimijalle, ei päätöstä tehtäessä pidä arvioida ainoastaan yksityisen palvelutuottajan maksamaa hintaa verrattuna julkisen palvelun kustannuksiin. On muistettava, että osa terveydenhuollon- ja kaikki sosiaalihuollon palvelut säilyvät yhä julkisen toimijan järjestämisvastuulla. Potilaan kannalta katsottuna se, miten nämä kaksi eri tahoa onnistuvat hoidollisessa yhteistyössä on ratkaisevaa.

Suuret alan palveluntarjoajat kuten Pihlajalinna, Mehiläinen, Attendo ja Terveystalo, sekä paikalliset alan yritykset, ovat luonnollisesti kiinnostuneita jaossa olevista terveysrahoista. Päätöksiä tehtäessä onkin tärkeää varmistua siitä, että koko sosiaali- ja terveydenhuollon ketju toimii jouhevasti ja kokonaiskustannuksia lisäämättä.