Salassa pidettävä asia

Kristiinankaupungissa vuosi sitten sosiaali-ja terveydenhuollon ulkoistamiseen liittyneessä valtuustokäsittelyssä oli kyseessä taloudellisesti kaupungin historian suurimmasta ostohankinnasta. Se haluttiin pitää niin asukkaiden kuin julkisen sanan ulottumattomissa mahdollisimman kauan. Siksi valtuustokokouksen esityslistassa tämän asian kohdalla luki vain ”salassa pidettävä asia”.

Tämä soti kuntalain esitöiden käsitystä, jonka mukaan esityslistassa ja pöytäkirjassa tulee ilmetä vähintään salassa pidettävän asian käsittely ja säännös, johon salassapito perustuu.

Eduskunnan oikeusasiamieheltä tullut päätös Suupohjan Sanomien kanteluun, joka koski kaupungin oikeutta salata täysin joitakin keskeneräisiä asioita, ohjannee tulevaisuudessa kaikkien kaupungin virkamiesten toimintaa.

Esityslistoissa ja pöytäkirjoissa ei pitäisi enää jatkossa näkyä vain mainintaa, että asia on salainen.

Sellaiseksi tulkittavien esityslistan pykälien kohdalla on kerrottava se lain tai säännöksen kohta, johon salaaminen perustuu.

Tätä ei voi kiertää edes niin kuin kaupungin vastauksessa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle esitettiin vaihtoehtona salaamiselle. ”Toisena vaihtoehtona olisi ollut käyttää täysin harhaanjohtavaa otsikkoa, mutta sekään ei vaikuttanut hyvältä vaihtoehdolta ja olisi todennäköisesti johtanut samaan jälkiselvittelyyn kuin otsikon kokonaan pois jättäminen”.

Se kuinka asiallista tämän vaihtoehdon esittäminen korkealle oikeusviranomaiselle edes oli, jääköön jokaisen arvioitavaksi.