Seurakunnissa suhisee

Kristiinan seurakuntien toiminta on joutunut tarkastelun ja kriittisten mielipiteiden kohteeksi.

Suomalaisen seurakunnan arkisesta toiminnasta on jo muutaman vuoden ajan kuulunut huolestuttavia tietoja. Kyse ei ole ollut kristinuskon opillisista asioista. Enemmänkin on ihmetystä herättänyt useiden joko seurakunnan palkkalistoilla tai luottamustehtävissä toimineiden henkilöiden vetäytymisestä tehtävistään.

Vaikuttaakin siltä, että myrkyttyneiden ihmissuhteiden seurauksena lämminhenkisenä ja oikeudenmukaisena pidetyn yhteisön suosio työpaikkana ja luottamustehtävien päättäjinä on tänä päivänä kyseenalainen. Tästä ovat merkkeinä työstä irtisanoutumiset ja viimeisimpänä paljon julkisuutta saaneena kaikkien muiden poliittisten puolueiden ehdokkaiden kuin perussuomalaisten pois jäänti loppusyksyn kirkollisvaaleista.

Ongelmien takana voi olla, ja todennäköisesti myös on, muitakin epäselviä asioita, joista harva on ollut valmis avautumaan.

Vaikka ruotsinkielisen seurakunnan pappien esittämissä jyrkissä mielipiteissä on kyse opillisista näkemyksistä, ei niitä voida käyttää seurakuntalaisten ja heidän arvojensa tuomitsemiseen.

Vastareaktiona tuomitsemiselle on syntynyt protestointia, joka näyttäytyy kirkosta eroamisina. Näin, vaikka kyse on seurakunnan palveluksessa olevien pappien näkemyksistä, ei kirkon yleisesti hyväksymästä linjasta. Eroaminen kirkon yhteydestä vastalauseena pappien näkemyksille ei täten kohdistu oikeaan osoitteeseen.