Suupohjassa ihanneolot

Suurin osa suomalaisista haluaa olla vapaa-ajan asunnollaan veden äärellä, omassa rauhassa ja paikkakunnalla, jossa on hyvä ilmapiiri ja hyvät lähipalvelut. Tämä käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön yhdessä Kantar tns:n kanssa tehdystä tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimushaastattelut tehtiin kesäkuun toisella viikolla.

Muita arvostettuja asioita ovat hyvät ulkoilu-, liikunta- ja marjastusmahdollisuudet sekä hyvät liikenneyhteydet ja sijainti lähellä vakituista kotia.

Vapaa-ajan asunnon hyvä varustelutaso mukavuuksilla oli yli puolelle vastanneista tärkeää. Mahdollisuus muuttaa pysyvästi vapaa-ajan asuntoon vetoaa neljään suomalaiseen kymmenestä. Naapureiden läheisyyttä ja seuraa ei juurikaan kaivata.

Näin loman alkaessa ja tutkimuksen tuloksia lukiessa tulee pohtineeksi asuinkunntansa edellytyksiä tarjota kyselyyn vastanneiden vaatimuksia vastaavia olosuhteita. Periaatteessa Suupohjassa olosuhteet ovat melko tarkasti kuvattuna näissä tuloksissa. Sen täällä asuvat tietävät ja ovat sen myös kokeneet.

Lähes ihanneoloista huolimatta vakituisten asukkaiden virta vie vääjäämättömästi näiltä paikkakunnilta pois. Jotain on siis kuitenkin tehty väärin.

Uusien kuntastrategioiden lähtökohdaksi on hyvä ottaa vaikka tämän kyselyn tulokset. Kuntien päätöksenteon nojautuessa säännönmukaisesti näihin tuloksiin, ohjaa se kunnan vetovoimatekijöitä luonnostaan nykyisten ja uusien asukkaiden toivomaan suuntaan.