Vaali ja arvosta kevään vaaleja

Tänään alkoi eduskuntavaalien ennakkoäänestys. Kevään vaaliuurneilla käynti jatkuu tästä päivästä eteenpäin, kunnes europarlamenttivaalien vaaliovet sulkeutuvat. Sitä ennen eduskunta- ja eurovaalien ennakkoon äänestävien lisäksi noin puolet äänestäjistä käy antamassa äänensä perinteiseen tapaan varsinaisina äänestyspäivinä.

Käypä kansalaisvelvollisuudeksi mainitun äänestämisen tekemässä sitten ennakkoon tai viime tipassa, on hyvä palauttaa mieliin yksi merkittävä seikka.

Kaikissa maissa ei ole mahdollista ilmaista omaa tahtoaan äänestämällä suosikkiaan, Suomessa tämä oikeus on olemassa.

Tukemalla äänellään henkilöä, jonka uskoo ajavan asioita, joita myös itse kannattaa, osallistuu yhteisistä asioista päättämiseen. On useita maita, joissa tämänkaltainen osallistuminen ei ole mahdollista.

Suomessa on demokratia, oikeus äänestää, vaalisalaisuus ja ennen kaikkea oikeus antaa äänensä valitsemalleen henkilölle, ilman että tarvitsisi pelätä mielipiteensä esittämistä. Tämä unohtuu helposti vaalihälinän ja intohimoja sisältävän kampanjoinnin keskellä. Äänestämistä pidetään turhan usein itsestään selvänä asiana.

Vaalit, ovat ne sitten kunta-, eduskunta- tai europarlamenttivaalit ovat kaikki mahdollisuuksia etuoikeutettuun mielenilmaisuun. Tätä tulee arvostaa ja tästä oikeudesta pitää pitää huolta, ettei hyvin toimiva vaalijärjestelmä pääse raunioittumaan.