Valinta ja sen perusteet

Demokratian käsite saa joskus outoja muotoja myös julkishallinnossa. Vaikka päätös syntyisi tämän periaatteen mukaisesti, voi sen taakse kätkeytyä outoja piirteitä. Erityisesti näitä ilmenee henkilövalintoja tehtäessä. Puhutaan valinnoista, joissa sopiva henkilö voi ohittaa toisen, mahdollisesti kokeneemman ja eri tahojen suositteleman henkilön.

Kristiinassa ruotsinkielisen lukion rehtorin valinta ja erityisesti se menettelytapa, jolla valinta tehtiin saa pohtimaan perusteita päätökseen.

Kukaan ei väitä, että rehtorin tehtävään valittu Peter Grannas ei olisi hyvä tehtävässään. On todennäköistä, että hän on pätevä, osaava ja kykenevä hoitamaan sitä. Valinnan taustoihin tarkemmin tutustuessa, huomaa kuitenkin kuinka yhden vahvan henkilön mielipiteellä on ollut poikkeavan suuri merkitys tässä valinnassa.

Rehtorin valintaa valmistellut haastattelutyöryhmä oli vahvasti vs. rehtori Gunilla Teirin kannalla. Vain Henrik Antfolk, ruotsinkielisen koulutuslautakunnan puheenjohtaja, oli toista mieltä. Myös sivistystoimenjohtaja Maarit Söderlund, valitun rehtorin esimies, esitti tehtävään Teiriä. Valinta kohdistui kuitenkin Grannakseen, josta lautakunnan puheenjohtaja Antfolk teki lautakunnan kokouksessa vastaehdotuksen. Samalla rehtorin tehtäväkohtaista palkkaa nostettiin aiemmin maksetusta.

Tiedossa on, että Teirillä oli kannatusta laajemmin kuin vaalitulos osoittaa. Jostain syystä politiikassa toimivan Antfolkin ehdotus oli kuitenkin lautakunnan enemmistön mielestä esitys, jota ei voinut vastustaa.