Valtuustoa ei saa hyssytellä

Alueemme kaikissa kunnissa on luottamushenkilöiden paikoille nimetty ihmiset ja uusi kausi saa alkaa. Nykyiset valtuutetut ovat kohdanneet toisensa päättäjien paikalla ensimmäisen kerran.

Karijoella, Kaskisissa ja Kristiinassa voi ennakoida, että totuttuun tapaan luvassa on ahkeraa keskustelua. Joskus voidaan innostua kipakkaan mielipiteiden vaihtoon. Se on hyvä, sillä asialliselle keskustelulle avoin ilmapiiri luo pohjan avoimelle demokratialle.

Isojoella kunnanvaltuustossa on toki myös keskustelua, mutta se on samanmielisyyteen perustuvaa ja sitä tukevaa. Harvoin on yksittäinen valtuutettu kyseenalaistanut ehdotuksia.

Kieliikö se siitä, että Isojoella mielipiteitä vaihdetaan jo lautakuntien pöytien ääressä. Vielä kunnanhallituksessakin on vilkasta keskustelua, ennen kuin ehdotukset päätyvät valtuutetuille.

Jos näin on, se ei saa tarkoittaa, ettei valtuustossa sanota ääneen eri mielipiteitä. Valtuusto on kunnan ylin päättävä elin, ja jättämällä keskustelu täysin sen ulkopuolelle mitätöidään samalla sen merkitystä.

Isojoella on 21 valtuutettua. Tuollaiseen joukkoon mahtuu varmasti henkilöitä, jotka kyseenalaistavat. Heitä toivoisi kuulevan seuraavan neljän vuoden aikana.

Uusilta valtuutetuilta halutaan ennen kaikkea rohkeutta kysyä ja olla uteliaita. Vanhoilta konkareilta puolestaan peräänkuulutetaan kannustusta kyseenalaistamiseen.

Parhaimmillaan mielipiteiden vaihto ruokkii kuntaa kehittymään. Uusilla silmillä voi myös huomata muutosta kaipaavia itsestäänselvyyksiä ja mielipiteet – ne kannustavat aina ajattelemaan.