Varjostettua politiikkaa

Kristiinankaupungin hyvinvointilautakunnan kokouksessa oli 12. kesäkuuta esillä Kristiinan kansalaisopiston rehtorin Anette Norrgrannin ehdotus kansalaisopiston aikuisille maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille suunnatusta lukutaitokoulutuksesta. Ensialkuun ei siinä ollut mitään ihmeellistä, mutta tarkemmin ehdotusta tutkiessa ei voi välttyä ajatukselta, että joku tai jotkut ovat lähteneet ajamaan muiden kuin maahanmuuttajien tai turvapaikanhakijoiden etuja.

Ehdotuksen viesti on, että nykyisin suomeksi annettava opetus tulisi antaa ruotsiksi.

Perusteluina tälle pidetään sitä, että kun ulkomaalaislähtöisillä kieli on tarpeeksi hyvin hallussa, haluavat he mielellään käydä ammattikoulua ja saada ammatin Suomessa. Lähin ammatillinen koulutuspaikka suomenkielisenä on Kauhajoella, jonne ehdotuksen tekijän mukaan matka on pitkä ja kestää kauan linja-autolla kuljettaessa.

Parempana vaihtoehtona pidetään sitä, että ammatillista koulutusta haluavat ohjattaisiin Närpiöön, jossa sijaitsee Yrkesakademin ammattioppilaitos. Tämä vaatisi kuitenkin ruotsinkielen taitoa eli lukutaito- ja perusopetuksen antamista ruotsiksi. Koulumatkaakin Närpiöön pidetään opiskelijoille helpommin järjestettävänä kuin Kauhajoelle.

Kielipolitiikasta ei tässä yhteydessä ole viisasta puhua, sehän tunnetusti nostaa paikallisten poliitikkojen niskakarvat pystyyn, mutta jonkinasteista koulutus- ynnä muuta politiikkaa ehdotuksella nyt pyritään tekemään. Se ainakin on varmaa, ettei maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden ammatillinen työllistyminen Suomessa ole ensisijaisesti mielessä.