Yrittämisessä ei narina auta

Suomen yrittäjät järjestönä korostaa pienten yritysten merkitystä työllistäjinä. Tämän aseman vahvistamiseen tähtäävä uudistus on muun muassa yrityksen perustamiseen vaaditun selvitys- ja rekisteröintityön yksinkertaistaminen. Myös työntekijän irtisanomissuojan höllentämisen uskotaan luovan lisää työpaikkoja pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Yrittäjien etua ajavan paikallisenyhdistyksen on helpompi saada äänensä kuuluviin kuin yksin toimivan yrittäjän. Mitä suurempi voima on jäsenmäärän kautta edustettuna, sitä merkityksellisemmiksi paikallisyhdistyksen mielipiteet ja kehitysajatukset muodostuvat.

Kristiinan yrittäjäyhdistys viettää viikonvaihteessa neljäkymmenvuotisjuhlaansa.

Yhdistyksen puheenjohtaja Bengt Berglund totesi viime viikolla Suupohjan Sanomien haastattelussa (11.4.2018), että yrittämisessä narina ei auta. Jokaisella on oltava valmiuksia muuttaa omaa ajattelutapaansa.

Hänen mielestään ilmapiiri yrittäjien keskuudessa on muuttunut aiempaa myönteisemmäksi ja monia hyviä asioita on samalla Kristiinassa tapahtunut.

Suupohjan Sanomat on paikallisen yrittäjäyhdistyksen jäsen. Yhdistyksen perustajajäseniin kuului myös lehden 120 -vuotiseen historiaan ja paikalliseen yritystoimintaan vaikuttanut Maire Kiuasperä. Hänen jalanjäljissään lehti on edelleen myös yrittäjien asialla ja heidän käytössään.

>>>>>>> Stashed changes