5G vahingoittaa terveyttä ja rikkoo lakeja

Telekomliitto Ficom:in pääjohtaja Elina Ussa kirjoitti 31.1. Vasabladetissa, että 5G ei ole haitallinen. Pyydän, että esitätte väitteenne todenpitävyyden riippumattomilla tieteellisillä tutkimuksilla. Tuhansien tutkimusten mukaan jo olemassa oleva säteily, ennen 5G:n lisäystä, vahingoittaa kasveja, mehiläisiä, lintuja, munia, eläimiä ja ympäristöä. Säteily aiheuttaa myös Dna-vaurioita, syöpää ja Alzheimerin tautia sekä heikentää ihmisten hedelmällisyyttä. Nokian mukaan 5G:n myötä dataliikenne kasvaa 10 000-kertaiseksi ja taajamissa vaatii jopa miljoona 5G yksikköä neliökilometriä kohti. 5G-säteet saavat olla 20 kertaa voimakkaampia kuin aikaisempi säteily, jopa kouluissa ja julkisissa tiloissa?

Onko teillä lupa pakkoaltistaa lapsia näin voimakkaalle säteilylle, jos ei ole yhtään tutkimusta, joka osoittaa että 5G on turvallinen? Eikö tarvitse noudattaa Nürnbergin säännöstöä? Koska nykyinen viitearvo on 10 000 kertaa liian korkea, se ei turvaa biologisilta terveysvaikutuksilta. Voitteko Eu:n ”saastuttaja maksaa”-periaatteen mukaisesti maksaa kaikki kansanterveydelle ja ympäristölle koituneet haitat, joita yhteenlaskettu säteily sekä ”esineiden Internet” aiheuttaa? Eu-lain mukaan kansanterveys on tärkeämpi kuin taloudellinen hyöty.

Koko väestön altistaminen 5G-kokeelle on eettisesti ja juridisesti väärin. Ennalta varautumisen periaatetta tulee noudattaa koska olemassa oleva säteily, ilman 5G:tä, rikkoo yli 300 tutkimusten nojalla seuraavia lakeja:

EY-lain Curia: ”Kansanterveyden suojelu on asetettava ensisijaiseen asemaan taloudellisiin seikkoihin nähden”. ”Mikäli tietty toimintatapa voi aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai ympäristölle, eikä asiasta ole saavutettu tieteellistä yksimielisyyttä, kyseessä olevaa toimintatapaa ei pidä jatkaa. Periaatetta voidaan käyttää tapauksissa, joissa on riskin mahdollisuus.”

Perustuslain 20 §: ”Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.”

Säteilylain 1 §:n tarkoituksena on ”terveyden suojelu säteilyn aiheuttamilta haitoilta. Lain tarkoitus on ehkäistä ja vähentää säteilystä aiheutuvia ympäristöhaittoja ja muita haittoja. Toiminnan harjoittaja vastaa toiminnan säteilyturvallisuudesta.” (22 §)

Lastensuojelulain mukaan lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön sekä etusija erityiseen suojeluun.

Stukin mukaan tulisi ”tutkia väestön altistumista radiotaajuiselle säteilylle ennen tukiaseman käyttöönottoa. Säteily ei saa ylittää viitearvoa.” Stuk väittää, että ”tukiasemat, joiden säteily on viitearvon sisällä, ei aiheuta vaaraa terveydelle.”

Väite ei ole totta, sillä tutkitusti säteily viitearvon alapuolella vahingoittaa hyönteisiä, munia, eläimiä ja puita. Stuk luottaa Scenihr:in ja Icnirp:in petollisiin raportteihin, jotka väittävät, että mikään tutkimus ei ole osoittanut vahinkoja. Siitä huolimatta, että tuhannet raportit osoittavat, että vaurioita syntyy huomattavasti viitearvon alapuolella. Välittääkö Ficom tarkoituksellisesti Icnirp:in valheita?

Tuhansien tieteellisten artikkeleiden, Ey 5G-vetoomuksen 270 tutkijan ja lääkärin sekä 5G-avaruusvetoomuksen 4 000 lääkärin ja tutkijan tuella, kehotamme: ”5G-verkon radiotaajuisen sähkömagneettisen kentän laajenemisen pysäyttämiseksi, kunnes riippumattomat tutkijat voivat varmistaa, että 5G-verkko ja radiotaajuisten sähkömagneettisten kenttien (5G ja 2G, 3G, 4G sekä wlan) aiheuttamat säteilytasot yhteensä eivät ole vahingollisia. Yli 170 kaupunkia, kuntaa ja aluetta on jo pysäyttänyt 5G:n.

Mikäli pääjohtaja Ussa ei pysty todistamaan väitteitään oikeaksi, ryhdymme jatkotoimenpiteisiin. Pyydän, että vastaatte kysymyksiin todelliseen tieteeseen viitaten.

Rainer Nyberg, professori emeritus, Vaasa