Ajatuksia Kaskisista ja sen tulevaisuudesta

Muutimme perheen kanssa Kaskisiin 2016, tosin olen täällä viettänyt lapsuuteni myös. Ihailin ja ihailen yhä Kaskisissa erityisesti miljöön lisäksi sitä, miten täällä näytti suomen ja ruotsinkieliset tekevän sujuvasti asioita keskenään. Monessa muussa kunnassa mokomat riitelivät ja joka asiasta tuli ongelma ja vaikea saada mitään eteenpäin.

Kesällä 2016 nuorimmat lapsistamme menivät täällä päiväkotiin, joista toinen oppi kesän aikana jo ruotsia ja myöhemmin englantia, kiitos vaihdossa olevien nuorten. Koulussa kummankin koulun lapset olivat keskenään, niin myös koulun aikuiset. Tämä on aivan loistava tapa ymmärtää ja oppia kieltä ja kummankin kielen arvostusta.

Itse toivon meidän kaskislaisten nyt näyttävän seuraavat neljä vuotta, että me haluamme päästä eteenpäin, kykenemme tekemään ihmisinä yhteistyötä, puolueesta riippumatta ja myös silloin, kun näkemys on eri kuin oma ja yhteisenä tavoitteena saada Kaskinen nousuun – Kuntaliitosasiat tuntuivat hajottavan yhteisöä ja nyt meidän on yhdistettävä voimamme viedäksemme Kaskista yhdessä eteenpäin. Toivon, että kaikki ne, jotka ovat mukana päätöksenteossa, osaavat puhumisen lisäksi myös kuunnella. Ainoastaan se on keino rakentaa ja päästä tavoitteisiin.

Kaupungin talous on tulevaisuudessa varmasti se isoin asia, joka on saatava kuntoon mikäli haluamme pysyä itsenäisinä. Keinoja talouden korjaamiseen on nyt jo annettu tämän Fcg:n raportin muodossa ja toimenpiteitä aloitettu. Lisäksi meidän olisi kaupungissa opittava kilpailutusta paremmin. Ensinnäkin se, että aina kaupungin tulee kilpailutuksia tehdessä huomioida, että projektit pilkotaan osiin, joissa voi olla mukana myös meidän alueen omat yritykset ja alueellinen vaikutus tulee huomioida. Kaskislaiset yritykset työllistävät täällä, sekä maksavat veronsa tänne. Uusien yritysten perustaminen tai yrityksen tuleminen tänne pitäisi olla mahdollisimman helppoa. Niiden avulla tänne saadaan muuttamaan lisää perheitä tuomaan uutta elinvoimaa.

Työpaikat tuovat verotuloja, ja vaikka työntekijät kulkisivat naapurikunnista, meille tänne tulee liikettä sekä käyttöä paikallisille palveluille. Myös lähikuntiin tulevat uudet työpaikat, ovat meillekin voitto – emme asu pelkästään omassa kuplassa ja ympäristökuntien hyvinvointi vaikuttaa myös meihin, samoin kuin meillä olevat yritykset työllistävät myös lähikuntia.

Vanhusten tehostetusta palveluasumisesta, palveluasumiseen, sekä kotiin annettavaan tukeen tulisi saada toimiva paketti. Myös muiden sosiaalipalveluiden, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, työttömien ja muiden palvelut tulisi tarkastella ja miten ne tällä hetkellä meillä toimivat. Onko niissä yksilöllä oikeus tulla kuulluksi? Tuemmeko ajoissa ennaltaehkäisten vai sitten vasta kun toimet ovat kalliita ja perheet sekä ihmiset ovat tipahtaneet syvälle haasteisiin, josta nouseminen on aina vaikeampaa? Palveluiden oikea-aikaisuus on aina parempi yksilölle, sekä myös taloudellisesti kaupungille. Ihmisillä on oikeus elää oman näköistä elämää koko elämänsä. Pidetään siis huolta meidän kaupungista ja sen ihmisistä.

Montako näin idyllistä paikkaa löytyy Suomesta? Missä voit juosta vaikka keskellä yötä pitkin merenrantaa – eikä kukaan edes pidä sitä outona. Tänne mahtuu erilaiset persoonat ja täällä ihmiset tervehtivät toisiaan ja tänne on helppo kotiutua, löytää omat verkostot. Useamman kerran olen kuullut muualta tänne vierailemaan tulevilta kommentin, että Kaskisissa on sellainen mukava leppoinen tunnelma, kuin täällä olisi ihmiset vaan kaikki lomalla. Kiitos siitä kuuluu kaupunkilaisille.

Mari Hiltula

Kaskisten kokoomuksen kunnallisvaaliehdokas