Aki Lammi vastaa kirkkoherra Pirjo Lyytisen haastatteluun (SS 1.4.2021)

Koska nimeni on mainittu lehtikirjoituksessa, haluan kaskislaisten tietävän perusteet ehdotukselleni, ”että kirkkoherran viran vakinaistaminen siirrettäisiin kuntavaalien jälkeiseen aikaan.”

Kaskisten seurakunta pärjää rahoituksen puolesta vielä noin kuusi vuotta. Seurakunnan ei tarvitse olla edelläkävijä Kaskisten liitosasioissa. Jos kuntavaalien jälkeen kuntaliitos Närpiön kanssa otetaan heti uudestaan esille, vaalituloksesta riippuen, kuten olen kuullut. Mahdollisen kuntaliitoksen jälkeen seurakunta ei enää voi olla itsenäinen seurakunta.

Piispan kehotuksesta tätä liitostyötä on piispantarkastuksen jälkeen seurakunnassa viritelty Närpiön kanssa. Aktiivisina keskusteluissa on ollut johtoryhmä kirkkoherra Lyytisen johdolla. Neuvostoa ei ole virallisesti informoitu keskusteluista.

Mielestäni Kaskisten seurakunnan tehtävä ei ole valita Närpiön seurakuntaan viranhaltijoita. Se ei ole kaskislaisten edun mukaista, kun emme tiedä minkälaista palvelua olemme naapurikunnalta saamassa. Seurakuntaliitosneuvottelut kestävät noin kolme vuotta. Silloin kirkkoherra Lyytinen on eläkeiässä ja voi jatkaa halutessaan Närpiön seurakunnassa. Sitä hän on itse halunnut edesauttaa liitoskeskusteluilla. Lehtikirjoituksen mukaan ”Lyytinen kokee esitykseni hiukan erikoiseksi. ”

Tätä mieltä olen. Lyytinen saa olla ymmärtämättä, jos tahtoo.

Lehdessä mielenosoituspuheet ja Valko-Venäjän mallin käyttöönotto, ”jos kirkkovaltuusto pistää viran toistamiseen hakuun Lyytinen ei ole enää käytettävissä” ” en hae,” ajattelen olevan lapsellista aprillia!

Esitykseni koski valinnan siirtämistä kuntavaalien jälkeiseen aikaan, jolloin Lyytisellä on vielä vt kirkkoherran virka Kaskisissa.

Aki Lammi

kirkkoneuvoston jäsen

Kaskinen 8.4.2021