Alueen edunvalvonta yhä tärkeämpää

Vierailin vastikään Suupohjassa vaalipiirikiertueellani, jonka puitteissa olen vuosittain käynyt Pohjanmaan kaikissa 40 kunnassa. Keskustelut kuntalaisten ja kunnan päättäjien kanssa sekä vierailut yrityksissä ja työpaikoilla antavat arvokasta ensikäden tietoa siitä, mitä vaalipiirimme eri osiin kuuluu.

Iloitsen kolmen maakuntamme hyvästä elinvoimasta ja työllisyydestä, mutta samalla pidän alueemme edunvalvontaa yhä tärkeämpänä. Suupohjassa haasteet liittyvät ennen kaikkea liikenneverkostoon, osaavan työvoiman saatavuuteen ja terveydenhoitopalveluihin.

Suupohjan alueen teollisuus ja yritystoiminta on vireää ja puuliikenne sekä elintarviketuotannon kuljetukset ovat kasvussa. Huoli tie- ja rataverkon kunnosta on perusteltu. Isoimpia edunvalvonnan paikkoja ovat Suupohjan radan kehittäminen sekä valtatie 8:n toimivuus ja turvallisuus. Pienemmän mittakaavan hanke, mutta alueen kunnille olennainen, on Kauhajoki-Isojoki seututien parannus. Selvitin tien tilannetta liikenne- ja viestintäministeriöstä. Lisätalousarviossa osoitettiin lisäpanostuksia perusväylänpitoon mutta se, miten rahat kohdistetaan on parhaillaan valmistelussa Liikennevirastossa, jossa kohdelistaa tehdään.

Osaavasta työvoimasta on jo nyt pulaa alueen yrityksissä. Tällä vaalikaudella toteutetun ammatillisen koulutuksen uudistuksessa tehtyjä virheitä onkin alettava korjaamaan ensi vaalikaudella. Alueen aikuiskoulutuspalveluita on puolustettava, sillä voimme pärjätä työelämän murroksessa vain siten, että työttömänä olevat ihmiset pystyvät hankkimaan itselleen lisää koulutusta ja työssäkäyvät kehittämään omaa osaamistaan.

Sote- ja maakuntauudistus on valtakunnan laajuinen epävarmuustekijä sekä sisältönsä että aikataulun suhteen. Suupohjan kunnissa viesti oli pääsääntöisesti myönteinen sen suhteen, että lääkärille pääsee ja että toisinaan riittää sairaanhoitajankin vastaanotto, jolta hoitaja saa lääkäriin yhteyden vaikkapa videon kautta. Uutta ajattelua siis löytyy mutta on aivan selvä, että viranomaisten on taattava esimerkiksi ambulanssin perille pääsy kohtuullisessa ajassa.

Suupohjan kuntien ilon- ja huolenaiheet ovat monilta osin yhtenevät muiden vaalipiirin kuntien kanssa. Selvä viesti oli, että lähipalvelut ovat merkityksellisiä niin terveydenhuollossa kuin työllisyyspalveluissa ja sitä, mikä toimii hyvin, ei pitäisi rikkoa. Tähän on helppo yhtyä.

Jutta Urpilainen

kansanedustaja (sd.)

Kokkola