Asiaa Kaskisista

Olen Mirjan (Högstrand) (SS 15.4.) kanssa samaa mieltä että poistot ovat kirjanpidollinen toimenpide, joka ei vie eikä tuo kassaan rahaa. Sillä on kuitenkin vaikutus siihen, milloin ne mustapukuiset miehet Helsingistä lähtevät kohti Kaskista. Näillä pelottavilla hepuilla on peloteltu kaskislaisia monesti.

Nyt kun katselin taloustyöryhmän yksimielistä esitystä, niin siinä poistoaikojen muutoksen merkitys on kaupungin tulokseen 400 000 euroa. Tällä päätöksellä myös syötiin kertynyttä ylijäämää 400 000 euroa. Se tarkoittaa, että nyt kun vuoden 2020 tilinpäätös näyttää tappiota noin 1 miljoonaa euroa, jos valtuusto olisi hyväksynyt muutoksen, olisi tappiomme 0,6 miljoonaa euroa.

Yhdellä ainoalla päätöksellä olisimme voineet tehdä merkittävän muutoksen kaupungin tilinpäätöksen lopulliseen tulokseen ilman ensimmäistäkään henkilökunnan irtisanomista. Tämä muutos olisi saatu aikaan kovin helposti, ja olisimme voineet yhdessä todeta, että tästä alkaa työ talouden tasapainottamiseksi. Toisin kuitenkin kävi.

Mirjan mielipide, että tässä tehdään jotain jälkikäteen, on hänen mielipiteensä. Muutos olisi voitu tehdä ihan laillisesti ja tämän on kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Tauno Sarja (sd.) kyllä kertonut selkeästi kaupunginhallituksen kokouksessa, jossa Mirjalla on läsnäolo-oikeus.

Täysin perätön on väite siitä, että kaupungin tilinpäätös on myöhässä tämän vuoksi.

Kirjoittaessaan juttua hän tiesi kyllä miksi tilinpäätös on myöhässä. Syy on se, että perusturvan tilinpäätös ei ole valmistunut ajoissa, tämän tiedon varmistin kaupungin hallinnosta.

Mirja on ollut perusturvalautakunnan varapuheenjohtaja ja ollut läsnä kokouksissa 24.3 ja 7.4., joissa kummassakin tilinpäätös on hylätty virheiden vuoksi. Perusturvan tilinpäätös on hyväksytty kokouksessa 19.4. Erikoiselta tuntuu, että tämä vieritetään poistosuunnitelman syyksi, ilmeisesti parempaa selitystä ei ole löydetty sille, miksi suunnitelma hylättiin.

Tilintarkastajat ovat valtuutettuna aivan samassa asemassa kuin muutkin valtuutetut, korostin vain heidän tiedon tasoa, tehdessään hylkäävän päätöksen niin he varmasti ymmärsivät päätöksensä merkityksen kaupungin tilinpäätökseen.

Pikaisesti ja nopeastikin tehtävät päätökset eivät jää demari-ryhmästä kiinni. Kaupungin kassasta olen samaa mieltä, se täytyy saada parempaan kuntoon.

Voidaan tietysti sanoa, että olemme jättäneet kuntaliitoksen taakse. Teot kuitenkin vasta osittavat, onko asia jäänyt taakse. Mirjan toivomus siitä, ettei valtiovalta tule meitä ohjaamaan, olisi siihen ollut mahdollisuus vaikuttaa viime valtuuston kokouksessa.

Juhani Holm

Kaupunginvaltuutettu ja

kuntavaaliehdokas (sd.)

Kaskinen