Avoin kirje Kristiinan kaupunginhallitukselle

Kristiinankaupungin hallintosääntö § 134 ja Suomen kunnallislaki antaa kaupunginvaltuutetulle oikeuden tehdä kirjallisen kysymyksen kaupunginhallitukselle.

Seuraavassa kaupunginvaltuuston kokouksessa kyselytunnilla pyydän vastauksen alla olevaan kysymykseen:

Fossiilisia polttoaineita käytettäessä ilmakehän lämpeneminen nousee hiilidioksidin määrän kasvaessa ja aiheuttaa ilmakehän lämpenemistä, minkä seurauksena Euroopan parlamentti on asettanut tavoitteekseen hillitä muutosta.

Myös Suomen hallitus on hallitusohjelmassaan omalta osaltaan ryhtynyt toimenpiteisiin minimoidakseen haittoja, joita syntyy fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Sen takia maamme hallitus hakee uusia uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä.

Pohjanmaan maakuntakaava on mahdollistanut ryhtyä toimiin, joilla voidaan saada ilmasto-ongelmiin parannuksia.

Suomen merituuli oy on suunnitellut merituulivoimaloita tälle alueelle jo vuodesta 2008 lähtien. Suomen merituuli oy on halunnut neuvotella kaupungin kanssa ja toteuttaa lähes miljardin euron investoinnit Siipyyn ja Skaftungin edustalle noin 8–10 kilometrin päähän rantaviivasta.

Investoinnista seuraisi noin 1 500 miestyövuotta jo rakennusvaiheessa. Yrityksen investointi toisi myös veroina kaupungille kaksi–neljä miljoonaa euroa vuosittain, riippuen investoinnin laajuudesta kaupungin muillekin alueille.

Synergiaetujen hyötyvaikutukset olisivatkin valtavat. Kaupungin palveluiden tuottamiskyvylle hanke tsaisi aikaan suurta hyötyä kymmeniksi vuosiksi eteenpäin ja rahaahan tarvitaan kaupungin palvelujen tuottamiseen jatkossakin.

Kaupunginhallituksen alaisuuteen kuuluva kaavoitusjaosto on kokouksessaan kuukausia sitten käsitellyt kerran kaupunginjohtajan tekemää esitystä Skaftungin ja Siipyyn osalta ja silloin haluttiin, että asiasta tehdään jatkoselvittelyjä.

Näistä jatkoselvittelyistä ei kuitenkaan ole kuulunut mitään tähän mennessä. Miksi Kristiinankaupungin ja Suomen merituuli oy:n neuvottelut ovat kestäneet Suomen merituuli oy:n pyrkimyksistä huolimatta näin pitkään? Onko kaupunki ollut asian suhteen aktiivinen?

Onko Kristiinan kaupunginhallituksella pyrkimys estää Suomen merituuli oy:n tuleminen yrittäjiksi kaupunkiin?

Pekka Eränen

kaupungin- valtuutettu (kok.)

kunnallisvaaliehdokas

Kristiinassa 18.4.2021