Carlsron museon suojelumerkinnästä

Lehdissä on ollut juttua Carlsrota koskevasta suojelupäätöksestä Kristiinassa.

Kuinka voidaan antaa suojelupäätös jollekin, joka on jo suojeltu kohde? Eivätkö viranomaiset ole ottaneet selvää siitä, että sekä alue että päärakennus ovat suojeltuja. Se tuli voimaan rantayleiskaavan laadinnan yhteydessä 2000-luvun alussa.

Eikö kaupungin viranomaisten pitäisi ottaa selvää, mitä laki sanoo, ennen kuin se ryhtyy toimiin? Rantayleiskaavan mukaan Carlsron alueella on sr-merkintä, eli se on rakennussuojelualue.

Rakennuslain pykälän 124a mukaan alueella on toimenpidekielto. Keittiön ja ruokasalin ikkunoiden alla ollut pieni lisärakennus purettiin huhtikuussa. Purkupäätös tehtiin aluetta tarkastettaessa. Päätös oli hätäinen, myönsi kaupungin tekninen johtaja Markku Niskala heti ja kertoi kyseessä olleen työtapaturman. Tuntuu hyvältä, että Carlsrolla on suojelupäätös ja kaikki on museoviraston käsissä ja aina otetaan yhteyttä museovirastoon kun jotain tehdään, totesi Niskala.

Carlsro sai suojelupäätöksen toukokuussa ely-keskuksesta.

Ensimmäinen luonnos Suurjärven rantayleiskaavasta tuli vuonna 1998. Jos siihen halusi tehdä huomautuksia, piti ne jättää 14.8.1998 mennessä. Rantayleiskaavan mukaan Carlsron alue ja päärakennus ovat olleet suojeltuja yli kymmenen vuotta.

Bengt-Ove Weckström

Suurjärven rannalta

Kristiinasta